IK Politikamız

ARSLANTAY

IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız,

 

ARSLANTAY Enerji, Personellerimiz öğrenmeye ve yeniliklere açık olduğu, yetenekli personellerle yeni mezun gençlere çalışma kapısından daha çok öğrenmeye odaklı bir IK politikası sürdürmeyi hedefindeyiz. Çalışanlarımıza ergonomik bir çalışma ortamı sunarız. Güvenli, sağlıklı, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak açısında çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirip ve uygularız. İnsan sağlığı ve çalışan personelin performansını arttırmaya yönelik faaliyetler katılmaya katkıda bulunuruz.

ARSLANTAY Enerji çalışanlarının önemsemelerini ve işlerini gerçekleştirirken dikkate almalarını beklediğimiz yetkinliklerimiz,

Liderlik Yetkinlikleri,

·         Karar verme ve uygulamaya geçme,

·         Koordinasyon ve Planlama,

·         Güvenli ve disiplinli çalışma ortamı,

·         Çalışma arkadaşlarına yol gösterme,

·         Örnek Model olma,

·         Mesleki Yetkinlikler,

·         Bilgi, beceri ve tecrübelerimiz,

·         Bilgi teknolojileri ve sertifikalı ekipman kullanımı,

Kişisel yetkinlerimiz,

·         Farkındalık,

·         Öğrenmeye ve gelişmeye istekli olma,

·         İnisiyatif kullanma,

·         Çözüm odaklı olma,

·         Etkin ve yapıcı iletişim Becerilerimiz,

·         Planlara uyma ve zamanında teslim,

·         Görev ve sorumlulukların bilincinde,

·         İşçi sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyma,

·         Şirket Şartnamelerine ve kurullarına uyum,

Size hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi vermemizi ister misiniz?